SITA

Statistics for International Trade Analysis


Inleiding


Nederland is een handelsland. Handel met het buitenland is van groot belang voor de Nederlandse economie. Ongeveer 19% van de goederenhandel met het buitenland bestaat uit agrarische producten. Naast een grote producent van agrarische producten is Nederland ook een grote verwerker en doorvoerhaven van agrarische producten. Deze site geeft inzicht in deze handelsstromen.


Ontwikkelingen in andere delen van Europa of de wereld hebben grote invloed op de internationale handelspositie van Nederland. Zo hebben het al dan niet slagen van oogsten, importtarieven, tariefcontingenten, handels -verdragen of –belemmeringen sancties en koersverhoudingen effect op de export- en importwaarden en het handelsvolume.


Het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) heeft voor deze website cijfers van internationale handel in goederen van en naar Nederland beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er handelscijfers van de Europese Unie uit de database van Comext beschikbaar. Hier kan men cijfers van de Europese lidstaten en hun handelspartners vinden. Op wereldniveau zijn cijfers van de United Nations (comtrade) voorhanden. Wageningen Economic Research brengt al deze data samen in deze gebruiksvriendelijke portal. Meer agrarische cijfers en duiding vindt u op agrimatie.nl


Om deze site te gebruiken vragen we u om eenmalig een inlogcode aan te vragen. Dat kan bij menu optie registreren.